ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು


50%
ಇಂದಿನ ರಂಗಕಲಾವಿದರು

ಇಂದಿನ ರಂಗಕಲಾವಿದರು

- ಸಿ.ಜಿ.ಕೆ

ಬೆಲೆ : ₹ 300/ ₹ 150/-

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ
20%
ಶತಮಾನದ ಶಕಪುರುಷ

ಶತಮಾನದ ಶಕಪುರುಷ

- ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ

ಬೆಲೆ : ₹ 120/ ₹ 96/-

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ
20%
ಜಿಲ್ಲಾರಂಗಮಾಹಿತಿ - ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗ ಮಾಹಿತಿ

ಜಿಲ್ಲಾರಂಗಮಾಹಿತಿ - ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

- ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಡಕೋಳ

ಬೆಲೆ : ₹ 75/ ₹ 60/-

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ
20%
ಜಿಲ್ಲಾರಂಗಮಾಹಿತಿ - ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗ ಮಾಹಿತಿ

ಜಿಲ್ಲಾರಂಗಮಾಹಿತಿ - ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ

- ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 70/ ₹ 56/-

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ
20%
ಜಿಲ್ಲಾರಂಗಮಾಹಿತಿ - ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

ಜಿಲ್ಲಾರಂಗಮಾಹಿತಿ - ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

- ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 60/ ₹ 48/-

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು


ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು :


೫೦% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ೩೦% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ೨೦% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ೧೫% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಕಾರಗಳು :