ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ


2018-2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರ

ಮೊತ್ತ.ರೂ

1

2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

22,00,000-00

2

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಾಹಿತಿ, ರಂಗ ಸಂಪನ್ನರು ಹಾಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಇನ್ನಿತರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚ

5,00,000-00

3

ವೃತ್ತಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 15 ಜನ ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಾಹೆಯಾನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರೂ.10,000/-ದಂತೆ, 3 ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ,

ವೃತ್ತಿರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ

9,00,000-00

 

7,50,000-00

4

ವಿಶ್ವರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ

7,50,000-00

5

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಶಿಬಿರ ಕಮ್ಮಟಗಳು/ರಾಜ್ಯ/ಹೊರರಾಜ್ಯ ಉತ್ಸವಗಳು

12,00,000-00

6

ತಿಂಗಳ ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

5,00,000-00

7

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿವೇಚನೆ

50,000-00

8

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾ.ವೆಚ್ಚ

6,50,000-00

9

ದಾಖಲೀಕರಣ

13,00,000-00

10

ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕೋತ್ಸವ/ಗ್ರಾಮೀಣ ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ

7,50,000-00

11

ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

5,50,000-00

12

ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್

10,00,000-00

13

ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಂತರ ರಂಗೋತ್ಸವ-ಬೆನಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೀತ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಂಭಾವನೆ

50,000-00

 ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಉಳಿಕೆ ಬಾಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರ

ಮೊತ್ತ.ರೂ

14

ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ನಂತರ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ

ವೃತ್ತಿನಾಟಕೋತ್ಸವ, ವಿಶ್ವರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ, ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಪಾವತಿಗಳು, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ರಂಗವಿಮರ್ಶೆ

20,09,159-00

15

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ

17,00,000-00

16

ಸಭೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು

6,00,000-00

17

ದೂರವಾಣಿ, ಅಂಚೆಚೀಟಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಬಸ್ ಪಾಸ್, ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

4,00,000-00

18

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚ (ಇಲಾಖೆ, ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಬರಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

3,55,812-00

19

ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ, ವೆಬ್ ಸೈಟ್‌‌‌ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿ

3,00,000-00

20

ಖಾಸಗಿ ರಂಗಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಲೈಟ್‌, ಪರದೆ

10,00,000-00

21

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್,‍ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರ.ವೆಚ್ಚ

3,00,000-00

22

ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 30ರೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗವಾಗದ ನಾಲ್ಕು ನಾಟಕ ರಂಗಪಠ್ಯಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಂಭಾವನೆಯು ಸೇರಿ

1,50,000-00

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.

1,79,64,971-00

 

 ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವಿರ

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಉಳಿಕೆ ವೆಚ್ಚ             ರೂ.69,64,971-00

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ              ರೂ.1,10,00,000-00

                                          ರೂ.1,79,64,971-00

 

 

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ

ಕ್ರ,ಸಂ ವಿವರ
1 ಕರ್ನಾಟಕ  ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ
2 ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಾಹಿತಿ,
ರಂಗಸಂಪನ್ನರು ಹಾಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಇನ್ನಿತರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
3 ವೃತ್ತಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯುವಕ/ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯವೇತನ 
4 ವೃತ್ತಿರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ
5 ವಿಶ್ವರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ
6 ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಶಿಬಿರ ಕಮ್ಮಟಗಳು/ರಾಜ್ಯ / ಹೊರರಾಜ್ಯ ಉತ್ಸವಗಳು
7 ತಿಂಗಳ ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
10 ದಾಖಲೀಕರಣ
11 ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕೋತ್ಸವ /ಗ್ರಾಮೀಣ ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ
12 ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ
13 ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್
14 ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ರಂಗಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಲೈಟ್, ಪರದೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ
15 ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗವಾಗದ ನಾಲ್ಕು ನಾಟಕ ರಂಗಪಠ್ಯಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ