ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ರಂಗತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ


31 Dec 2019 03:06 pm


ಪ್ರಕಾರಗಳು :