ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ


 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀ ಜೆ.ಲೋಕೇಶ್
  ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
  ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ

 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀ ಬಾಸುಮ ಕೊಡಗು
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀ ಬೇಲೂರು ರಘುನಂದನ್
 • Karnataka Nataka Academy
  ಡಾ.ಗಣೇಶ ಅಮೀನಗಡ
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನನಾಯಕ
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀ ಕೇದಾರಸ್ವಾಮಿ ಶೇಖರಯ್ಯ
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಪ್ಪ
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ತಾಳೀಕೋಟೆ
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ತೂರು
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್. ಬಿ
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಕುಲಕರ್ಣಿ
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಕುಮಾರಿ
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀ ಆರ್.ವೆಂಕಟರಾಜು
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ್.ಬಿ
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಯಡಹಳ್ಳಿ
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಜೇವರಗಿ
 • Karnataka Nataka Academy
  ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಎಂ.ವಿ